TYPE TEXT | IDENTITY | Typographic Exhibition

International Exhibition of Typographic Poster and Kinetic Typography Exhibition

 

Curatorial selection showcasing the latest, most innovative developments in typographic poster. Referring to its title — IDENTITY — the exhibition surveys whether the specifics of languages we use determine our identity. Using different language systems as a starting point, the exhibition considers the ways in which communication, which constitutes the basis of our co-existence in the society, is approached in various cultures. Exhibition curator: Agnieszka Ziemiszewska

 

V-ART Virtual Gallery exhibition
27 October 2020

Czym jest TYPE TEXT | IDENTITY?

 

Wybór kuratorski prezentujący najnowsze, najbardziej innowacyjne osiągnięcia typograficznego plakatu i typografii kinetycznej. Wystawa przyjrzy się językowi i jego notacji (typografia), zarówno w sensie semantycznym (znaczenie słów), jak i wizualnym (słowo i litera jako obraz). ) obszary.

 

Co oznacza nazwa wydarzenia TYPE TEXT | IDENTITY?

 

Nawiązując do tytułu — TOŻSAMOŚĆ — wystawa zbada, czy specyfika języków, którymi się posługujemy, determinuje naszą tożsamość. Wystawa, wykorzystując jako punkt wyjścia różne systemy językowe, rozważy sposoby, w jakie w różnych kulturach podchodzi się do komunikacji, która jest podstawą naszego współistnienia w społeczeństwie.

 

Jaki jest cel TYPE TEXT | IDENTITY?

 

Projekt ma na celu zbadanie wielu systemów pisma, w tym eksperymentalnego zapisu języka, w celu zbadania naszego współczesnego języka wizualnego i rozważenia możliwości stworzenia języka uniwersalnego. Badając wyzwania wynikające z wielu systemów nagraniowych, wystawa zakwestionuje możliwość opracowania rodzaju języka pomocniczego, który może stać się językiem przyszłości.

V-ART Virtual Gallery exhibition