Plakaty filmowe, Plakaty kinowe

Plakaty filmowe, Plakaty kinowe

Plakaty filmowe oraz kinowe podobnie jak plakaty teatralne pełniły rolę reklamy, przekazywały treść na temat danego seansu, filmu obecnie puszczanego w kinach lub prezentowały zapowiedź zbliżających się premier zachęcając przechodniów.

 

Rola Plakatu filmowego / Plakatu kinowego

 

Rolą plakatu filmowego była zapowiedź premiery, zachęta do uczestnictwa w wyświetlaniu filmu. Podobnie jak z przedstawieniami teatralnymi - film to historia, pewien scenariusz, którego najprostszą formą identyfikacji prócz tytułu była kluczowa scena lub charakterystyczna postać. Na kartach historii kultury zapisały się nie tylko najlepsze produkcje kinematograficzne, lecz również towarzyszące im plakaty filmowe.

 

Plakaty kinowe i plakaty filmowe w Polsce

 

Plakaty filmowe oraz plakaty kinowe w Polsce swoją historię rozpoczęły już w latach 40 zeszłego wieku. Początkowo nie było to chętnie wybierane środowisko na twórczość artystyczną. Filmy które były puszczane w latach 40 to okres przypadający na intensywną propagandę okresu wojennego. Początkowo plakaty kinowe były rysowanymi afiszami, których kierunek rozwoju szybko porzucił powszechny schemat. Plakaty kinowe stały się bardziej minimalistyczne, ocierały się o szeroko pojęty modernizm, a w swojej wyjątkowości bazującej na subiektywnych odczuciach twórcy - głęboko interpretowały treść tworząc ciekawe niedopowiedzenia. Plakaty filmowe rzucały swojego rodzaju wyzwanie odbiorcom, zapraszały widzów do zabawy w poszukiwanie ukrytej pod artystycznymi pociągnięciami pędzlem - ukrytych przekazów.

 

Plakaty filmowe, a Polska Szkoła Plakatu

 

Polska Szkoła Plakatu to pojęcie wywodzące się bezpośrednio z twórczości artystów działających w obrębie plakatu filmowego. Zainteresowanie polskim plakatem rosło od końca lat 50 XiX wieku, kiedy to polski artysta, Henryk Tomaszewski, jeden z twórców polskiej szkoły plakatu, otrzymał pięć nagród na Międzynarodowej Wystawie Plakatu Filmowego w Wiedniu. Nagrodzone zostały plakaty: Baryłeczka, Ludzie bez skrzydeł, Obywatel Kane, Niepotrzebni mogą odejść, Symfonia pastoralna.

 

Polska szkoła plakatu wpłynęła na wielu grafików oraz projektantów nie tylko zachodnich, którzy uznali ją za oryginalny fenomen artystyczny oraz źródło wyjątkowej inspiracji we własnej twórczości.

 

O polskiej szkole plakatu w 2015 roku w artykule czasopisma „The Guardian”, który poświęconym został polskiej kinematografii umieszczono wypowiedź reżysera Martin'a Scorsese, który zwrócił w swojej wypowiedzi uwagę na to, że polscy twórcy plakatów filmowych często w swoich dziełach (o wcale nie mniejszej skali) - uwzględniali w unikalny sposób syntezę całego filmu.

 

 

Plakaty filmowe pokazane na wystawach V-ART

 

Na wystawach wirtualnej Galerii V-ART znalazło się wiele plakatów filmowych oraz plakatów kinowych. Część z nich widoczna w galerii poniżej:

 

V-ART Virtual Gallery exhibition