Kolaż

W sztukach plastycznych kolaż (z języka francuskiego "collage") jest techniką artystyczną, która polega na tworzeniu kompozycji poprzez łączenie różnych obiektów, również wykonanych z różnych tworzyw o zróżnicowanej fakturze (fotografie/zdjęcia, wycinki gazet), często też z wykorzystaniem przedmiotów, które mogą posiadać wyjątkową fakturę. W praktyce tworzenie kolażu polega na łączenie poszczególnych obiektów w kompozycje poprzez naklejanie elementów na płótno (lub inny podkład) często łącząc je tradycyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem farb, węgla lub markera.

 

Za odmianę kolażu można traktować Asamblaż - technikę polegającą na łączeniu obiektów przestrzennych i tworzeniu kompozycji przestrzennych na zasadach podobnych do tych, którymi kieruje się kolaż.

 

 

Początek rozwoju techniki Collage, po kolaż XX wieku

 

Za pierwsze przykłady można uznać prace XIII-wiecznych kaligrafów japońskich, którzy przygotowywali podkłady do swoich prac naklejając kawałki papieru i tkanin. Technikę Callage we współczesnym znaczeniu jako pierwsi zastosowali przedstawiciele kubizmu - Georges Braque i Pablo Picasso; w późniejszym czasie wykorzystywana była także przez futurystów, surrealistów, dadaistów i konstruktywistów.

 

 

Kolaż 21-wieku

 

Kolaż jest pojęciem szeroko rozumianym, choć w mediach społecznościowych i portalach jak Instagram oznacza zaledwie tyle co zwykłe zestawienie kilku zdjęć w siatkę.

 

W sztuce użytkowej, w pracach artystycznych collage podążą z biegiem czasu i coraz częściej jest stosowany z wykorzystaniem technik komputerowych. Niegdyś pojęcie odnoszące się do często skomplikowanej pracy wymagającej precyzji - niemal całkowicie zostało wyparte przez cyfrową obróbkę zdjęć.

 

 

Cyfrowe kolaże w zbiorach galerii plakatu V-ART

 

Wśród prac prezentowanych na wystawach organizowanych i współorganizowanych przez V-ART często przewijały się prace wykonane metodę kolażu.

V-ART Virtual Gallery exhibition

Kolaż - co to jest kolaż?