Plakat - co to jest plakat? czym jest plakat?

Plakat co to jest, jaką pełni role? W jaki sposób wykorzystywane są plakaty?

Definicja plakatu -  co to jest plakat? czym jest plakat?

Czym jest plakat artystyczny? Czym się wyróżniają plakaty artystyczne?

Plakat, a sztuka - plakaty artystyczne

Na dobry plakat artystyczny składa się wiele elementów, choć jego głównym zadaniem jest reklama, zaintrygowanie przechodnia i przekazanie wiadomości. Plakat w odróżnieniu od tekstowego afiszu - ma za zadanie zwrócić na siebie uwagę swą innością i treścią, kolejną cechą istotną w formie plakatu jest eliminacja zbędnych szczegółów, ozdób i detali, co ma na celu szybkie ogarnięcie całości. Język plakatów to język haseł, który skłania do uproszczeń. Projektant interpretuje zadany temat i przedstawia go w postaci znaku, który ma za zadanie pobudzenie wrażliwości odbiorców i odkrywanie metafor przesłania. W odróżnieniu od afiszu, plakat ma wpływać na emocje odbiorcy, działać na jego wrażliwość.

 

Historia plakatu

 

Istotnym czynnikiem/wpływem na rozwój plakatu znanego nam dziś jest działalność tak zwanej Polskiej Szkoły Plakatu,  która mylnie kojarzyć się może z instytucją - określenie to powstało mniej więcej w latach 60. XX w., i było używane wobec grupy polskich plakacistów, którzy swą twórczością w dziedzinie plakatu zyskali międzynarodowe uznanie.

Plakat w słowniku języka polskiego określany jest dużym arkuszem papieru zawierającym informacje w formie graficznej, często pełniącym funkcję reklamy, oraz artystyczny gatunek grafiki użytkowej.  Plakaty określane są więc jako artystyczny gatunek grafiki użytkowej, które spełniają określoną lub założoną wcześniej funkcję.

W zależności od intencji i założeń projektowych, plakaty mogą mieć różne zastosowanie oraz genezę powstania. Mogą pełnić różnorodne role, między innymi informacyjne, propagandowe lub reklamowe. 

 

Co to jest plakat i jakie pełni funkcje - rodzaje plakatu/funkcje plakatu:

 

  • Plakat informacyjny pełni rolę ogłoszeniową, przekazuje treść na temat jakiegoś wydarzenia, miejsca lub okoliczności w sposób klarowny przekazując treść na temat danego zagadnienia.

 

  • Plakat polityczny to narzędzie przekazu treści nacechowany prostym przekazem mającym na celu zwiększenie poparcia.

 

  • Plakaty propagandowe pełnią rolę narzędzia przekazującego treści powiązane z sytuacją polityczno-ustrojową, często nawołujący do jakieś idei.

 

  • Plakat reklamowy z założenia pełni funkcję promocyjną, przekazując treść na temat nowości lub oferty, a jego celem jest zwiększenie zasięgu i dotarcie do jak największej liczby odbiorów docelowych, potencjalnych klientów produktu danego sklepu lub usługi.

 

Plakaty malarskie zachwycają swoją poetyką. Plakaty typograficzne zadziwiają możliwością wykorzystania wyłącznie liter i znaków o różnych rozmiarach, ułożeniu ich na pracy w odpowiedniej relacji i kompozycji. Inne rodzaje tej formy użytkowej jaką jest plakat, to łączące ze sobą fotografie i użycie programów graficznych, które również pozwalają na ciekawe rozwiązania i swobodę projektowania.

 

Rozwój cyfrowych mediów i komputerowego przetwarzania obrazu niosą wciąż nowe możliwości dla projektantów. Plakat drukowany jest obecnie głównie w technikach offsetowych i sitodruku, ale również cyfrowo. Choć plakaty mają za zadanie pobudzić wrażliwość odbiorców, do odkrywania metafor przesłania, to jego tematyka obraca się w bardzo szerokim zakresie, wokół wydarzeń kulturalnych, społecznych, politycznych, turystycznych oraz sportowych.

Wirtualne wystawy

V-ART Virtual Gallery exhibition

"Salonem plakatu jest ulica"  

Henryk Tomaszewski