Asamblaż (w języku francuskim "assemblage") to artystyczna forma, z założenia przypominająca kolaż, gdzie różnica polega na trójwymiarowości dzieła wynikającej z obiektów składowych. Bardziej niż do rzeźby, assemblage ze względu na założenia ma bliżej do instalacji, jest przestrzenną odmianą kolażu. Asamblaż jest pracą złożona z różnego rodzaju przedmiotów, często są to obiekty codziennego użytku, połączone z bezużytecznymi fragmentami innych obiektów oraz form naturalnych, których połączenie tworzy swoistą rzeźbę.

 

 

Jak powstaje Asamblaż?

 

Praca powstaje z obiektów, które nie zostały stworzone przez wykonawcę asamblażu i są tylko przez niego wykorzystane,a czasem także specjalnie przekształcone, i dostosowane (np. poprzez przemalowane, rozłączenie od całości, połączone do czegoś innego, uszkodzone). Asamblaż może posiadać formę obiektu powstałego w wyniku złączenia innych przedmiotów lub może stanowić formę zbiorczą całej grupy przedmiotów. Trafnym określeniem jest "przestrzenny collage", czyli otwarty na wszystkie dostępne materiały i opcje ich zestawień lub połączenia ze sobą. Cząstkowe fragmenty asamblażu mogą być ze sobą klejone, związywane, lub po prostu luźno umieszczone w założonej relacji bądź powieszone przy siebie. Nie ma ograniczeń definiujących sposób w jaki obiekty muszą koegzystować. Dzięki tworzeniu takich zestawień, grup produktów nazywanych asamblażem powstają nowe znaczenia, tworzone są nowe związki między znaczeniami, które niosą ze sobą poszczególne części.

 

 

Skąd wziął się Assemblage?

 

Eksperymenty z kolażem przestrzennym tworzyli już pierwsi artyści powiązani z Kubizmem, Marcel Duchamp i Pablo Picasso, a także dadaiści tacy jak Kurt Schwitters czy Max Ernsta. Nazwa Asamblażu wywodzi się jednak od nazwy cyklu stworzonego przez Jeana Dubuffeta - assemblages d’empreintes, który tworzył kolaże z użyciem skrzydeł motyli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblaż w Polsce

 

Za prekursora tej metody w Polsce uważany jest Władysława Hasior.

Asamblaż Jeana Dubuffeta
Asamblaż Włądysława Hasior
Assemblage Włądysława Hasior
V-ART Virtual Gallery exhibition

Asamblaż

Co to jest asamblaż (Assemblage)?